05 nov 2022

JAARACTIE 2022: SPELEN IN DE BUURT

EEN POSITIEVE ACTIE ROND SPELEN IN DE BUURT

Elk jaar organiseert het netwerk Goe Gespeeld! een actie om actief en avontuurlijk spelen in de kijker te zetten. Dit jaar kozen we als thema ‘Spelen in de buurt’. Achter de schermen werkten we - in samenwerking De Buitenspeeldag - volop aan deze campagne. Deze had als doel om kinderen, jongeren en hun organisaties plekken in de aandacht te laten brengen die betekenisvol zijn voor hen en om hierover in gesprek te gaan met lokale beleidsmakers. Daarnaast wilden we ook het brede publiek en beleidsmakers confronteren met de problematiek van en de nood aan meer jeugdvriendelijke en duurzame ruimte in Vlaanderen en Brussel.

#goegespeeld #spelenindebuurt #365dagenbuitenspelen

WAT? WAAR? WANNEER?

Op zaterdag en zondag 5 en 6 november organiseerden we een actie over heel Vlaanderen en Brussel. We riepen alle jeugdwerkorganisaties en jeugdraden op om in hun buurt op plekken te gaan spelen en zo onder de aandacht te brengen welke plaatsen voor jullie belangrijk zijn. Het ging om plekken waar jullie elkaar vrij kunnen ontmoeten, waar jullie samen kunnen spelen, creëren, beleven, zich amuseren. 

Dat kan gaan om openbare plekken, zoals pleinen, parken, bib, natuurgebieden,... maar ook (semi-)privé-plekken zoals parkings, speelplaatsen, braakliggende terreinen, bos, leegstand, …

Hijs de Goe Gespeeld!-vlag en claim je speelplek, want spelen, dat kan altijd en overal! 

Hijs de Goe Gespeeld!-vlag en claim je speelplek!

GOE GESPEELD! - PAKKET

Elke actie die geregistreerd werd, ontving een Goe Gespeeld!-pakket met een vlag, afbakeningslint en pleisters om de actie visueel in de kijker te zetten.


WAAROM?

HET BELANG VAN SPELEN IN DE BUURT EN RUIMTE OM TE SPELEN

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te kunnen zijn, maar die is er steeds minder in ons verstedelijkt land. Er is een grote druk op ruimte en machtsongelijkheid in de publieke ruimte zorgt voor conflicten, overlast en uitsluiting van bepaalde groepen. 

We willen daarom méér vrije, duurzame (en jeugdgerichte) ruimte creëren die zo (on)georganiseerd is dat alle kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken, én dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven. 

We ijveren voor het principe: Kinderen en jongeren mogen overal zijn en spelen. Zo worden ook zij erkend en gewaardeerd als gebruikers. Op die manier versterken we hun levenskwaliteit en groeien ze op tot actieve burgers, die zich zelfstandig verplaatsen naar betekenisvolle plekken in hun buurt en/of daarbuiten.

WELKE NODEN KAN RUIMTE VERVULLEN?

Kinderen en jongeren hebben nood aan ruimte. Er zijn verschillende noden en kansen die een ruimte kan vervullen voor jongeren. Ze zoeken plekken om verborgen te spelen, avontuurlijk te spelen, ze willen voldoende, open ruimte voor grote spelen. Ze willen in de stad kunnen spelen, maar ook in het groen of een plekje aan het water. Ze willen spelen in hun eigen buurt. Ze zoeken plekken met afdakjes als zon/regenbescherming. Ze willen plekken dicht bij eet- en drinkgelegenheden. Ze zoeken leuke hangplekken. Ze hebben nood aan goede skate/fiets/skeelerplekken.

Veel noden, maar worden er in jullie gemeente of stad evenveel plekken voorzien om aan al deze noden van kinderen en jongeren te voldoen? Waar hebben jullie nog nood aan?

KINDEREN EN JONGEREN HEBBEN NOOD AAN RUIMTE OM JONG TE ZIJN: OM KAMPEN TE BOUWEN, MET HUN FIETS TE RIJDEN, TE RAVOTTEN, TE SPORTEN, ROND TE HANGEN...

TIPS VOOR EEN GESLAAGDE ACTIE

Deze Goe Gespeeld!-campagne wou jeugdwerkorganisaties en jeugdraden laten aantonen dat er meer ruimte nodig is voor kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. Om deze gezamelijke boodschap uit te dragen, rekenden we op jouw organisatie, op jouw lokale netwerk. Elke organisatie kon op z'n eigen manier, met z'n unieke eigenheid deelnemen aan deze actie. 

Tips voor een geslaagde actie:

Voorbereiding

Welke plek en waarom?

Bespreek in groep welke plek je wil ‘claimen’ en waarom:

  • Vertrek vanuit een nood aan ruimte die je als groep hebt en die niet ingevuld geraakt, vb. op jullie eigen terrein is er niet genoeg plaats om een bouwplek te installeren.

  • Vertrek vanuit een potentiële toplocatie om te spelen, elkaar te ontmoeten, maar die niet toegankelijk is, vb. jullie dromen er al jaren van om eens een massaspel te doen op dat ene grote plein in het dorp, maar mag dat wel?
Maak een inschatting

Schat goed in wat het beste werkt: organiseer een activiteit zoals je altijd doet of bedenk eerder een opvallende ludieke actie.

Werk je activiteit uit

Bereid je activiteit goed voor, maak eventueel een spelfiche en materiaallijst.

Aard van de locatie

Stel jezelf de vraag: is deze plek openbaar toegankelijk? Is het een privéplek? Is ze semi-publiek (vb. speelplaats van een school)?

Vermijd illegaliteit

We willen illegaal gebruik of betreden van privé-ruimte niet stimuleren. Doe je het toch, hou dan rekening met volgende tips:

  • Vraag je eerst af of het een meerwaarde is voor de actie om de plek illegaal te betreden of maak je een even groot punt door aan de ingang actie te voeren?
  • Zorg dat je actie op het terrein proportioneel is met het doel voor ogen/de impact van je actie. Zorg ervoor dat je activiteit kansen creëert ipv wegneemt om in dialoog te gaan met de eigenaar en/of het gemeentebestuur.
  • Heb respect voor andermans eigendom en materiaal. Schade toebrengen aan gebouwen/materieel/terrein/omheining is nooit oké.
  • Wil je weten wat er wel of niet mag? Neem dan het politiereglement door.  Klaag het reglement aan indien er zaken instaan die in strijd zijn met het recht op spelen of elkaar ontmoeten.
  • Kom je tijdens je actie toch in contact met de eigenaar, buurtbewoners of politie? Blijf kalm en beleefd. Leg de bedoeling goed uit.
  • Maak afspraken met hen over het verdere verloop van de activiteit (vb. einduur).
  • Vermijd discussies. Ga voor compromis of indien dat niet gaat, ruim dan alles op.
  • Zorg dat je de plek verlaat op de manier hoe je ze hebt aangetroffen.
Zorg voor gedragenheid

Zorg voor een gedragen verhaal. Zorg dat al je medeleiding, animatoren, leden,... weten wat jullie boodschap is, waarom jullie deze plek hebben gekozen, wat jullie willen verwachten...

Versterk je actie

Bekijk hoe je je actie kan versterken: betrek de jeugdraad, bundel de krachten en doe een actie samen met andere jeugdorganisaties uit jouw dorp of stad, of praat er op z'n minst over als niet iedereen meedoet.

Communiceer

Zorg dat de activiteit in je activiteitenkalender staat, maar wees lekker vaag. Je kan ouders ook vragen om rechtstreeks naar de plek te komen om hun kinderen af te zetten of op te halen. Zo leren ze de actie(plek) ook kennen. 

Pers

Kom naar buiten met je actie. Betrek de lokale pers met jullie actie. Breng hen op voorhand op de hoogte, maar wijs erop dat deze actie onder embargo valt. Dat wil zeggen dat zij niets mogen publiceren over de actie voordat deze heeft plaatsgevonden. Nodig hen uit om langs te komen tijdens het actiemoment.

Tijdens de actie

Veilige speelomgeving

Zorg voor een ‘veilige’ speelomgeving. Ga onnodige risico’s uit de weg of ruim ze op (gebroken glas, afval, gevaarlijke materialen,...) Zorg dat je met de invulling geen voorbijgangers of jezelf in gevaar brengt. Blijf op de openbare weg bij voorkeur uit de buurt van werken, scherpe bochten en straten waar verkeer met hoge snelheden passeert.

Maak lawaai

Gedaan met stiekem doen, tijd voor lawaai! Plaats vrijdagavond/nacht een teaser op jullie socials wanneer je een stukje ruimte afbakent. Deel ze met de hashtags #goegespeeld #spelenindebuurt #365dagenbuitenspelen

Zorg voor extra materiaal

Voorzie - naast het GG-pakket dat je ontvangt wanneer je de actie registreert - eventueel nog extra materiaal om je activiteit in de kijker te zetten: denk maar aan zelfgeknutselde spandoeken, vlaggen, slingers, sjor-constructies,…

Betrek de buurt

Nodig de (kinderen van) de buren uit om ook eens langs te komen tijdens de actie. Voorzie flyers met de uitleg van jullie actie om vrijdagavond in de omliggende brievenbussen te steken.

Maak plezier

Maak vooral plezier. Zorg voor een fijne activiteit voor je medeleiding en leden. Zorg dat het plezier er vanaf spat.

Zorg voor een aanspreekpunt

Zorg voor 1 aanspreekpunt, die het oké vindt om eventuele vragen te beantwoorden van pers/politiek/geïnteresseerden.

Maak je actie goed zichtbaar

Kom naar buiten als één groep door vb. een uniform of zelfde kledingstuk te dragen (t-shirt / pet /…). Zet pijlen of wegwijzers naar de (verborgen) plek waar jij je actie voert.

Gebruik de hele ruimte

Gebruik de hele ruimte om met je actie op te vallen. Kies een goed zichtbare plek om de vlag van Goe Gespeeld! op te hangen. Baken de zone van je actie af met het GG-lint en zorg dat voorbijgangers het kunnen lezen.

Activeer voorbijgangers

Informeer en activeer voorbijgangers en geïnteresseerden. Spreek hen aan: een leuke babbel, flyer of één van de pleisters van Goe Gespeeld zorgen ervoor dat het draagvlak van de actie groter wordt. Of nodig hen uit om mee te doen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Deel je verhaal

Zet jullie activiteit in de kijker op het moment van de actie. Maak en deel foto's, filmpjes,... en deel je verhaal met de hashtags #goegespeeld #spelenindebuurt #365dagenbuitenspelen

Leg je actie uit

Leg de actie goed uit aan ouders (bij het begin of op het einde van de activiteit). Ook zij zijn een interessante partner voor het uitdragen van je boodschap. Je online/offline publiek is groot: volgers, voorbijgangers, geïnteresseerden, ouders, … Spreek hen aan: met een leuke babbel, post, flyer of een Goe Gespeeld-pleister vergroot je het draagvlak van de actie. Of nodig hen uit om mee te doen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Na de actie

Ruim op

Ruim op; laat niets achter op de gebruikte plek. Je kan de gebruikte materialen misschien later hergebruiken? 

Zet het op de eigen agenda

Plaats dit thema achteraf actief op de agenda van de jaarwerking van je eigen organisatie. Je medeleiding, animatoren, leden,... willen ongetwijfeld weten waarom dit thema zo belangrijk is voor jullie als jeugdorganisatie. Denk verder dan de gekozen locatie voor de actie, maar bespreek alle noden van jullie organisatie.

Naar de jeugdraad

Neem het thema mee naar de lokale jeugdraad en wissel met andere lokale jeugdorganisaties uit over het thema ‘spelen in de buurt’. Luister naar elkaars noden op vlak van speelruimte. Ga in dialoog met andere potentiële partners die bezig zijn met kinderen en jongeren: ouders, scholen, kinderopvang,…

Ga in gesprek

Nodig jezelf uit bij de schepen van jeugd, omgeving en eventuele andere schepenen. Vraag om een gesprek en geef hen je bezorgdheden en eisen mee. Ga met hen langs op de plek die je claimde zodat ze deze zelf ervaren. Laat hen de sfeer opsnuiven van de dag zelf (via foto’s en filmpjes). Kijk samen met hen waar de lokale noden liggen binnen je gemeente of stad.

Breng genoeg partners mee wanneer je in gesprek gaat: ouders, opvang, onderwijs, jeugd,... Ga voorbereid naar dit gesprek: breng foto's van de actie mee, interviews met belanghebbende partijen, een verslag van de uitwisseling op de jeugdraad, … Onderbouw jullie verhaal en verzamel alles rond dit thema bijvoorbeeld letterlijk in een valiesje dat je meeneemt om af te geven tijdens het overleg.

Pics or it didn't happen

Bezorg ons je leukste actiefoto’s, zodat ook wij de acties breed in de kijker kunnen zetten en in dialoog kunnen gaan met beleidsmakers. Bezorg ons je materiaal via , tag ons in jouw online posts en gebruik de hashtags #goegespeeld #spelenindebuurt #365dagenbuitenspelen. Hou steeds rekening met de regels rond GDPR.


Voorbeelden uit de oude doos

Guerrilla-actie GG!

In 2011 ging Goe Gespeeld! als een dief in de nacht op pad om op 9 locaties in Vlaanderen nieuwe speelruimtes te claimen. Met behulp van sjablonen en krijtspray maakten we duidelijk dat kinderen en jongeren overal moeten overal kunnen spelen, niet alleen in 'speelreservaatjes'.

Bezet eens een kruispunt

Geen eigen vergaderlokaal? Bouw een pop-up tent op of naast een kruispunt in je gemeente en plaats één punt op de agenda: de nood aan een eigen vergaderplek.

Speelstraat aan jeugdlokaal?

Zou het niet logisch zijn dat de omliggende straten van een jeugdlokaal speelstraten zijn?

Geen fuifzaal? Feest op straat!

Geen ruimte in je gemeente of stad om met jongeren samen te komen en eens een feestje te bouwen? Trek al feestend door je gemeente en maak du


WIE DEED MEE?

Er werden een 40-tal acties geregistreerd, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. (laatste update van de kaart: 20/10/22)

DOWNLOAD HET LOGO


Ga creatief aan de slag met het Goe Gespeeld! logo. Dowload het hier en maak je eigen krijtsjabloon, vlag met textielverf,...

- Goe Gespeeld tekstlogo (zwart-wit)
- Goe Gespeeld tekstlogo (in kleur)
- Logo: hier wordt Goe Gespeeld (in kleur)
- Goe Gespeeld banner (met driehoek)


Spelen, creëren, beleven, amuseren... altijd en overal! Logisch toch?

GOE GESPEELD?!

Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil garanderen. We willen de belangen van spelende kinderen behartigen door het informeren en in gang zetten van de relevante spelers. Anderzijds is Goe Gespeeld! een herkenbare partner: niet enkel voor het beleid, maar zeker ook voor ouders, opvoeders, leiders en animatoren en mensen die met kinderen werken. Het zijn deze mensen die speelkansen creëren en faciliteren voor alle kinderen. Goe Gespeeld! zet in op het maatschappelijke debat. Daar laten we niet alleen onze stem, maar ook de stem van elk spelend kind spreken. 

Hieronder vind je het logo van alle Goe Gespeeld!-partners die de boodschap van deze campagne mee onderschrijven en uitdragen.