22 dec 2022

Word een Goe Gespeeld!-gemeente!

EEN POSITIEF SPEELKLIMAAT IN JE GEMEENTE

Een Goe Gespeeld!-gemeente is een gemeente dat werk wil maken van een positief speelklimaat. Een gemeente waar er ruimte is, zowel mentaal als fysiek, voor kinderen en jongeren om zichzelf te zijn en volop te kunnen spelen. 

Je kan als gemeente het charter "Spelen is een Kinderrecht!" mee ondertekenen en zo deel uitmaken van een hele reeks Goe Gespeeld!-gemeentes die je reeds voorgingen. 

Het charter is een engagementsverklaring dat het schepencollege en/of de gemeenteraad van jouw gemeente ondertekend. Het zet de krijtlijnen om te werken aan een positief speelklimaat. 


8 SPEELSE BELOFTES

Het charter 'Spelen is een kinderrecht" bedraagt 8 beloftes. 8 vuistregels die je als gemeente kan nastreven om zo te werken aan dat positief speelklimaat. 

Het stelt je in staat om gemeentelijke en politieke beslissingen af te wegen aan dit charter en zo kinderen en jongeren op één te zetten.

 


Download het charter

 


Wist je dat we ook charters hebben voor thuis of op school!?


1. Kinderen en jongeren spelen overal in de openbare ruimte

Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het is ook een verblijfs-, speel- en ontmoetingsruimte. Pleinen zijn meer dan parkings. Parken en pleinen zijn ideaal als speel- en ontmoetingsruimte. In onze gemeente lopen de verschillende functies van plaatsen zoveel mogelijk door elkaar. 

2. Kinderen en jongeren spelen in het groen

Kinderen en jongeren hebben nood aan direct contact met de natuur. Dat is onmisbaar voor hun ontwikkeling, gezondheid en fysieke conditie, maar ook voor de ontwikkeling van hun natuur- en milieubewustzijn. Daarom is het groen in onze gemeente zoveel mogelijk toegankelijk en ‘spelen toegelaten’, in de eerste plaats de gronden van de gemeente zelf. Speelbossen zijn een leuke aanvulling maar zijn niet het enige speelgroen in de gemeente.

3. Spelen is geen overlast

Spelen van kinderen brengt sowieso geluid ('lawaai') met zich mee, en niemand mag verwachten dat kinderen in volledige stilte gaan spelen. We geven kinderen de nodige ruimte om voluit te kunnen spelen. Spelende kinderen brengen bovendien onrechtstreeks mensen samen; wat speelgeluid nemen we er dan maar al te graag bij. Onbekommerd kinderspel wordt niet beperkt, laat staan verhinderd door de intolerantie van volwassenen.

4. Kinderen en jongeren kunnen zich veilig verplaatsen

Zelf stappen of fietsen is een goed alternatief voor de achterbank van mama's/papa’s auto. Daarom creëren we een netwerk van verbindingen van formele en informele speelplekken en speelaanleidingen. Met 'speelweefsel' zorgen we in onze gemeente voor veilige verbindingen tussen deze en andere voor kinderen betekenisvolle plekken (scholen, jeugdlokalen, station…).


5. Er is voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk

Honderdduizenden kinderen en jongeren nemen in Vlaanderen en Brussel deel aan activiteiten van jeugdverenigingen. In onze gemeente zorgen we er dus ook voor dat zij genoeg plaats hebben om te spelen. 

6. Lokale beleidsmakers creëren een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen en aanwezige jongeren

Spelen is essentieel voor opgroeiende jeugd, maar tegelijk lijkt de hedendaagse maatschappij minder tolerant te worden tegenover spelende kinderen. In onze gemeente komen we op voor spelende kinderen door bijvoorbeeld een campagne op te zetten om negatieve trend te breken. Ons lokaal beleid is er op afgestemd om kinderen weer ruimte te geven om te kunnen spelen. Ruimte op straat en in het groen, maar ook ruimte in de hoofden en in de harten van de burgers.  

7. Elke beleidsmaatregel houdt rekening met de impact op kinderen en jongeren

Maatregelen kunnen soms onverwachte neveneffecten hebben en niet in het minst op kinderen en jongeren. Daarom worden alle beleidsmaatregelen afgetoetst op eventuele nadelige nevenwerkingen voor kinderen (bijvoorbeeld via een Jongeren en Kindereneffectrapportage of kortweg JoKER). In onze gemeente durven beleidsmakers de bril van kinderen en jongeren op te zetten om het effect van hun beleid te toetsen.

8. Kinderen en jongeren ontwerpen mee de openbare ruimte

De ruimte in Vlaanderen is schaars. Mensen hebben plaats nodig om te wonen, te werken, zich te ontspannen en te verplaatsen. Er is ruimte nodig voor groen en natuur, voor landbouw, industrie... In onze gemeente wordt de openbare ruimte niet enkel op volwassenen afgestemd maar ook op kinderen en jongeren. Zij willen, kunnen en mogen de ruimte waarin we leven mee vorm geven.


HOE BESPEELBAAR IS JOUW GEMEENTE?

Benieuwd naar hoe jouw gemeente of stad scoort op verschillende speelaspecten? 

Vul dan snel onze vragenlijsten in! Laat ze gerust ook eens door jouw jeugdraad invullen en bekijk of je op dezelfde score uitkomt!

 


ZIJ GINGEN JE REEDS VOOR!

Ontdek alle Goe Gespeeld!- gemeentes en -partners op de kaart!

WORD GOE GESPEELD!-GEMEENTE: STAPPENPLAN