Goe spelen in je organisatie


Goe Gespeeld! heeft een visie: alle kinderen hebben recht op uitdagende speelkansen in hun buurt, zeker ook in het groen. We werken aan meer en betere speelkansen voor kinderen. We willen een samenleving creëren waar er fysieke én mentale ruimte wordt gemaakt voor het spelende kind. Waar het spelende kind thuis is, recht heeft op ‘zijn’ en waar er naar geluisterd wordt. We vertrekken hiervoor vanuit de participatie van kinderen. We werken samen met kinderen en mensen die de grenzen van speelruimte kunnen verleggen.

Als organisatie kan je heel wat bijdragen tot de visie op spelen. Hoe kan je lokale werkingen ondersteunen om aan de slag te gaan met een positief speelklimaat?


VISIE OP SPELEN

Weten waarvoor je staat is essentieel om een kwalitatief aanbod uit te bouwen. Probeer anders maar eens uit te leggen aan ouders, politici, (nieuwe) animatoren, buren en kinderen waarom je doet, wat je doet en waarom dat belangrijk is. Door de toenemende druk van besparingen, de vraag naar extra kinderopvang, pedagogisering van spelen, verwachtingen van ouders rond begeleiders en veiligheid... is het meer dan ooit belangrijk dat iedereen jullie visie op spelen kent en uitdraagt!

Filter


GG!-partner worden?

Werk jij ook rond Goe Spelen in jouw organisatie? Is jouw organisatie ook zo bezig met het inzetten op avontuurlijk spelen en de speelkansen van kinderen te vergroten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zo bekijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen! 


INSPIRATIE

De Speelmakers wil kinderen rijke speelkansen bieden. Ze doen dat door mensen en organisaties te inspireren en actief te ondersteunen. Zo kunnen zij thuis, in de opvang, op school of in de buurt de speelse poorten voor elk kind helemaal openzetten.

Dit onderzoek wil in eerste instantie in kaart brengen welke ondersteuningsnoden het werkveld heeft in verband met het uitwerken van een kindgerichte speelvisie én creatieve speelpraktijk voor baby’s, peuters, kleuters en lagereschoolkinderen (0-12 jaar). In tweede instantie wil het hierop een antwoord bieden door een ondersteunend instrument te ontwikkelen, toepasbaar in ieder kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. De onderzoeksvraag luidt: Hoe pedagogische professionals ondersteunen om binnen de organisatie een kindgerichte speelvisie en een daaruit voortvloeiende creatieve speelpraktijk te ontwikkelen? 

Hop Up is een innovatief speelconcept voor instanties en organisaties waar kinderen tussen 2,5 en 12 jaar spelen, leren en beleven. Met de Hop Up Playgrounds, een bundel van moduleerbare speel-elementen, laten ze hun creativiteit de vrije loop. Afhankelijk van hoe jij Hop Up wil inzetten, kies je de Playground die bij jouw (onderwijs)-instelling of organisatie past.

BLES ondersteunt scholen en organisaties om hun speelruimte kwaliteitsvol te ontwikkelen.

Op de website van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vind je heel wat ondersteuningsmethodieken om als organisatie zelf de visie op spelen te versterken maar ook om als organisatie lokale initiatieven te ondersteunen in hun speelvisie.