9 redenen om Goe Gespeeld! partner te worden

Waarom partner worden van Goe Gespeeld!? 

1. Je bent verbonden aan een organisatie die ‘the Greater Good’ nastreeft.

De buitenwereld ziet je als een deel van het geheel ‘Goe Gespeeld!’. Naast je eigen missie en visie deel je die van Goe Gespeeld!. Hierdoor zet je je breder in dan initieel de opdracht is van jouw organisatie. 

Het merk ‘Goe Gespeeld!’ is een sterk merk. Het wordt erkend als een organisatie die streeft voor de rechten van het kind, met name het recht op spelen. 

Door je te verbinden met Goe Gespeeld! ziet de buitenwereld je als belangrijke partner in dit streven. Het geeft je een positief waardeoordeel. 

Door je te verbinden met Goe Gespeeld! toon je aan de buitenwereld dat je méér bent dan je organisatie alleen. Je maakt deel uit van een groter geheel dat draait rond goe spelen.

2. Je versterkt en verbreedt je eigen kijk op spelen.

Door bewust na te denken over Goe Spelen en de reflex te maken bij de eigen inhoud van de organisatie, wordt je visie en kijk op spelen versterkt. 

Door met verschillende partners rond de tafel te zitten, verruimt je kijk op de maatschappij, de doelgroep en spelen an sich. 

Door met de partners samen te werken aan verschillende doelen van Goe Gespeeld! of door het bespreken van aanbod van een andere partner, kom je in aanraking met doelgroepen of thema’s die je anders niet bespreekt. 

Zo zijn er samenwerkingen mogelijk en wordt elkeen zijn/haar product beter.

3. Je doet inspiratie op bij anderen.

Door de samenwerking met andere partners van Goe Gespeeld! kom je thema’s of ideeën tegen die je anders nooit zou aanraken. Je doet hierdoor inspiratie op en kan je eigen aanbod verbreden. 

4. Je verrijkt je eigen organisatie.

Je maakt vaker de reflex tussen eigen organisatiestrategieën en -doelen en de beleidsnota van Goe Gespeeld! Hierdoor verrijkt je organisatie. 

Door samenwerkingen aan te gaan of door bepaalde zaken door te spreken met mensen die geen deel uit maken van de eigen organisatie, verruimt je blik en kennis. Dit neem je mee naar de interne werking. 

Door de samenwerking met andere partners van Goe Gespeeld! kom je thema’s of ideeën tegen die je anders nooit zou aanraken. Je doet hierdoor inspiratie op en kan je eigen aanbod verbreden. 

5. Je hebt een platform waarop je eigen visie of producten kan aftoetsen. 

Het Goe Gespeeld! netwerk kan gebruikt worden om andere experts te laten meedenken met eigen producten. Het netwerk kan ook gebruikt worden om bepaalde thema’s aan te kaarten zodat er breed wordt over nagedacht. 

6. Je breidt je netwerk uit.

Samenwerken in een netwerk houdt inherent in dat je meer mensen kent in verschillende organisaties. Je leert elkaars organisatie kennen en ziet waar er eventuele samenwerkingen mogelijk zijn. 

Als traditioneel jeugdwerker kom je in aanraking met organisaties die breder nadenken over de vrije tijd van kinderen. Omgekeerd leren bredere organisaties het jeugdwerk van binnen uit kennen. 

Je werkt samen met mensen en organisaties die anders nooit je pad zouden kruisen. Toch werk je samen aan hetzelfde doel: meer en betere speelkansen voor elk kind. 

7. Je kan Goe Gespeeld! gebruiken om je eigen doelen te behalen.

Uiteraard heeft je eigen organisatie een missie en visie. Je streeft intern verschillende doelen na. Doelen die vaak onlosmakend verbonden zijn met kinderen en/of het spelen van kinderen. 

Door samen te werken met en deel uit te maken van Goe Gespeeld! kan je hierdoor beter je eigen vooropgestelde doelen bereiken. 

Beleidsnota’s kunnen op elkaar worden afgestemd en er kan, over de organisatiegrenzen heen, een heleboel gerealiseerd worden. 

Daarnaast levert de samenwerking met Goe Gespeeld! kansen op. Als partner van Goe Gespeeld! kan het netwerk je naar voren schuiven als expert in een thema. 

8. Het Goe Gespeeld! netwerk is de megafoon voor élk kind.

Door de krachten te bundelen is Goe Gespeeld! een sterk signaal naar het beleid toe. Goe Gespeeld! streeft het recht op spelen van élk kind na. Door een netwerk te zijn van verschillende partners is het moeilijk om Goe Gespeeld! uit de weg te gaan. 

Samen staan we sterker en kunnen we onze boodschap duidelijker en luider verspreiden.

9. Omdat het logisch is.

Je sluit je aan bij Goe Gespeeld! omdat het logisch is. 

De combinatie van jouw organisatie en Goe Gespeeld! lijkt je een evidentie. Ze versterken elkaar in hun doelen en kunnen op elkaar rekenen om naar de buitenwereld toe over kinderen en hun spelen te spreken. 

Goe Gespeeld! als netwerk

Goe Gespeeld is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. 

Origineel opgestart vanuit verschillende jeugdorganisaties en later aangesterkt door organisaties die het spelende kind naar voor schuiven. 

Samen houden we de vinger aan de pols van het Vlaams Beleid om zo bepaalde thema's rond het spelen van kinderen onder de aandacht te krijgen. 

Elke partner heeft zijn eigen accent, doelgroep, missie en werkwijze. Wat ons bindt zijn de belangen van het spelende kind. Partners

Ben je benieuwd wie al onze partners zijn en waarom zij kozen om zich aan te sluiten bij het netwerk? Bekijk dan zeker onze partnerpagina