Spelen met struikelblokken

Speeldrempels

In het onderzoek van Kind & Samenleving nemen kinderen zelf het woord. Via interviews krijgen we zicht in de drempels die kinderen ervaren. Kinderen uit vijf stedelijke buurten in Antwerpen, Halle, Hasselt, Kortrijk en Temse nemen hun eigen speelgedrag en omgeving onder de loep. 

Lees het volledige rapport

Benieuwd naar het volledige onderzoek? Op de site van Kind & Samenleving vind je het volledige rapport, de samengevatte conclusies, een inspiratiegids voor gemeenten en een blitse nieuwe buitenspeelposter!

Het onderzoeksrapport

Uit het gehele onderzoek werden zes belangrijke conclusies getrokken, die essentiëel zijn om buiten te spelen. Opvallend is dat de buurt en sociale cohesie een grote rol spelen.

1. Buitenspelen doe je niet alleen

Zie je geen andere kinderen spelen op het pleintje of op straat? Dan ben je zelf niet gemotiveerd om op je eentje te gaan ravotten. Zien spelen, doet spelen. Hierdoor ontstaat een negatieve of positieve vicieuze cirkel: het aantal spelende kinderen in de buurt daalt, waardoor kinderen minder geneigd zijn om zelf de eerste stap naar buiten te zetten.

2. De buurt maakt het verschil

Waar je woont, heeft ook effect op jouw speelgedrag. Woon je dicht op elkaar in een stad, of woon je op het platteland? Woon je in buurt met veel verkeer, of net in een doodlopend straatje?

3. De buurt is meer dan een speelterrein

Een speelweefsel is essentieel om veilige verplaatsing van belangrijke plekken naar speelplekken te garanderen. Ankerplekken zijn hierin onmisbaar. 

4. De buurt is een sociale speelruimte

Voel jij je veilig in je buurt, of zijn er pleintjes waar 'rare' mensen rondlopen, of dingen zoals drug- en drankgebruik gangbaar zijn? Sociale cohesie en een vertrouwen in de eigen buurt, voor kinderen én ouders, zijn belangrijk om buiten te willen en mogen spelen. 

5. Ook via de ouders doet de buurt ertoe

Ouders bepalen mee de actieradius en regels voor kinderen. Sommige kinderen mogen, vanwege verschillende redenen, niet eens buitenspelen. Ouders bepalen hoe lang, waar, en met wie kinderen naar buiten mogen. 

6. Maak tijd en ruimte voor spelen

Andere (vrije)tijdsbestedingen nemen al snel de hele agenda van een kind of jongere in. Hoeveel tijd blijft er nog over om vrij te gaan spelen en deze tijd zelf vorm te geven?

 

Buitenspelen heeft voor kinderen een onschatbare waarde. Door de heel diverse drempels die kinderen ervaren aan te pakken, kunnen we buitenspelen in de buurt opnieuw een stuk vanzelfsprekender maken. Kinderen hebben er recht op

- Onderzoeksrapport Spelen met struikelblokken 


helden en sidekicks

Samen met Laura Janssens werkte Kind & Samenleving een poster uit die de speelheld én speelsidekick in ons wakker maakt. Want ook wij, als ouder, leerkracht, gemeentebestuur, kunnen speelhelden zijn. Met kleine of grote heldendaden kunnen we de speelhelden, de kinderen en jongeren, ondersteunen en de struikelblokken uit de weg ruimen.

 

Zelf aan de slag?

Wil jij zelf een sidekick worden voor de buitenspeelhelden in je stad of gemeente? Dan vind je zeker ideeën in Ondersteun het buitenspelen, de inspiratiegids voor lokale besturen. Via 9 praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en Brussel tonen hoe ouders, buurtbewoners, jeugd- en buurtwerk en lokale besturen erin slagen om speelkansen te creëren op inspirerende manieren.

  1. Speelweefselplan in Lille
  2. Buurtplek in Hal5 in Kessel-Lo
  3. Bewoners bouwen speelplek in Abele
  4. Autoluwere stad in Mechelen
  5. Omgeving leren kennen met Wildebras in Kortrijk
  6. Buurtkeuken in de speelstraat in Brussel
  7. Skaten in de stad Leuven
  8. Ankerplek Zennelab in Vilvoorde
  9. Groene bespeelbare straat in Antwerpen