NIEUWE WEBSITE ONLINE

BEZOEK WWW.BUITENSPELEN.BE VOOR DE NIEUWE WEBSITE!Buitenspeeldag '24

WOENSDAG 17 APRIL 2024

Op 17 april gaat de Buitenspeeldag weer door in heel Vlaanderen en Brussel. De schermen gaan op zwart en kinderen en jongeren worden uitgedaagd om buiten te gaan spelen. Overal worden er fijne activiteiten ge­organiseerd om kinderen en jon­geren te entertainen. Verspreid over de steden en gemeenten worden er zo speelkansen aangeboden. De Buitenspeeldag is de kers op de taart van #365dagenbuitenspelen.


WWW.BUITENSPEELDAG.BE 'UNDER CONSTRUCTION'

Je merkt het al. Verandering!
Buitenspeeldag.be ziet er best wat anders uit.

Voor de start van het traject 365 dagen Buitenspelen, wordt er een nieuwe website gebouwd. Ook de website van de Buitenspeeldag zal daar onder huizen. 

Momenteel moeten we het dus even behelpen met een voorlopige website. Maar geen nood, de meest dringende informatie vind je hier zeker op terug! 

Kijk je mee uit naar de lancering van onze officiele website? Wij alvast wel! Snuister gerust even verder op onze website van Goe Gespeeld! je vind er een heleboel tips and trics over goe spelen. 

 


Waar ga jij spelen?

Bezoek zeker UitinVlaanderen om de specifieke activiteiten te ontdekken! 

Registreer jouw actie!

Registreer hier jouw Buitenspeeldag voor 2023. Je kan meerdere activiteiten op één formulier registreren. Vergeet zeker ook je activiteit niet in de UiT-databank te registreren. 


Promo-materiaal

Download nu het promomateriaal

Je vindt daar 

 • het logo voor instagram en facebook
 • een facebookbanner
 • de geen-huiswerk-brief
 • de invulposter

Veel plezier! 


Traject 365 dagen buitenspelen

De Buitenspeeldag als kers op de taart van een breed speelbeleid in je gemeente of stad. Dat is waar we naar streven. Samen met de partners van de Buitenspeeldag maken we werk van 365 dagen buitenspelen. 


De Vlaamse Overheid schreef eind 2022 een overheidsopdracht uit om een coördinator aan te duiden die met dat traject kon beginnen. Goe Gespeeld! werd aangeduid en gaat de komende jaar, vol goesting, aan de slag! 

Lees er alles over. 


De gemeente organiseert (mee) de buitenspeeldag

Wie organiseert?

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring geeft om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag, zijn er drie mogelijkheden.

 • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

 • De organisatie gebeurt door niet-gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht of toestemming aan een niet-gemeentelijke dienst of organisaties (wijkcomite, oudervereniging, ...) om op in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere open spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten moeten verzekerd worden via een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De organisatie gaat na of ze kunnen vallen onder de gemeentelijke polis, dan wel of ze een eigen polis dienen af te sluiten.

 • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten in samenwerking met niet-gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten in samenwerking met 1 of meerdere niet-gemeentelijke diensten en/of organisaties te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Voorwaarden en registratie

Om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag moet het College van Burgmeester en Schepenen van jouw gemeente zich principieel akkoord verklaren om deel te nemen aan de Buitenspeeldag. Bezorg ons gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waaruit duidelijk blijkt dat het College van Burgemeester en Schepenen zich akkoord verklaart om deel te nemen, en zich akkoord verklaart met de deelnamevoorwaarden:

 • Doe het buiten.
 • De gemeente organiseert in teken van de Buitenspeeldag (woensdag 19 april 2023) activiteiten die buitenspelen promoten. Dit kunnen actieve speel-en/of sportactiviteiten zijn in de openbare ruimte of in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren, die gratis toegankelijk zijn. Lokale besturen kunnen ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente.
 • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • Indien de gemeente activiteiten organiseert op de Buitenspeeldag waar kinderen en jongeren samen aan deelnemen, zijn de deelnemers verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Dit omvat dus niet de initiatieven die kinderen, jongeren en hun ouders zelfstandig kunnen doen.

Stuur gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen via mail naar  en/of naar  of per post naar Buitenspeeldag, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen 

Registreer je tijdig online via deze website.  

De gemeente organiseert geen buitenspeeldag

Ik wil als organisatie/vereniging zelf iets organiseren

Neem eerst even contact op met je jeugddienst om te kijken of er vanuit de gemeente een Buitenspeeldag georganiseerd wordt. Als het College van Burgemeester en Schepenen geen goedkeuring geeft aan de deelname aan de Buitenspeeldag, kunnen niet-gemeentelijke organisaties en/of verenigingen toch deelnemen aan de Buitenspeeldag op voorwaarde dat:

 • De organisatie organiseert in het kader van de Buitenspeeldag (woensdag 19 april 2023) één of meerdere actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren die gratis toegankelijk zijn. De organisator kan ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente. 
 • De organisatie gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • De vereniging en/of organisatie beschikt over de nodige toelatingen om gebruik te maken van de openbare ruimte. 
 • De vereniging en/of organisatie verzekert de deelnemers aan de Buitenspeeldag via de hiervoor gebruikelijke eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, indien het gaat om specifieke activiteiten op de Buitenspeeldag zelf.  
 • De vereniging en/of organisatie brengt de gemeente officieel op de hoogte van haar deelname aan de Buitenspeeldag. 
 • De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag. 
Voorwaarden en registratie

De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag zoals hierboven vermeld. 

Bezorg ons de ingevulde principeverklaring, waarin je verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden, via mail naar  en/of naar  of per post naar Buitenspeeldag, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen

Registreer je tijdig via deze website


Infobundel 365x buitenspeeldag

Proficiat! Met deze inspiratiebundel in de hand heb jij, als lokaal bestuur, de eerste stap gezet om kinderen volmondig ‘JA’ te laten antwoorden op de vraag “Kom je mee buiten spelen”?

Buiten spelen is steeds minder vanzelfsprekend. We kennen de effecten die de coronacrisis met zich meebracht. Maar de dalende trend in het aantal uren dat kinderen effectief buiten spelen is al langer bezig.

De Buitenspeeldag focust zich sinds 2021 op buiten spelen in je eigen buurt. Het belang van speelruimte in je eigen buurt is meer dan ooit duidelijk geworden. 1 keer per jaar grote groepen (kinderen) verplaatsen en samenbrengen op 1 plek blijkt niet meer van deze tijd. Het is positief dat gemeentebesturen daarom meer en meer kijken naar het verspreid aanbieden van speelmogelijkheden in de buurt. Met de Buitenspeeldag willen we dit extra in de verf zetten. Denk verder dan die ene grote locatie om iedereen samen te brengen én denk verder dan die ene dag in het jaar. Buiten spelen is namelijk op elk moment van het jaar belangrijk.

Als lokale overheid kan je een grote impact hebben op het speelbeleid in jouw gemeente. Initiatieven zoals de Buitenspeeldag kunnen de kers op de taart zijn. Maar laat dat niet het enige zijn. Laten we je, met behulp van deze publicatie, uitdagen om elke dag in te zetten op buiten spelen!


Stuurgroep Buitenspeeldag en traject 365 dagen Buitenspelen

De buitenspeeldag wordt mee vormgegeven en ondersteund door een stuurgroep van sterke inhoudelijke partners. Deze partners schrijven mee aan het traject van 365 dagen buitenspelen en ondersteunen lokale besturen en organisatoren naar aanleiding van de Buitenspeeldag.  


Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil garanderen. We willen de belangen van spelende kinderen behartigen door het informeren en in gang zetten van de relevante spelers.
Anderzijds is Goe Gespeeld! een herkenbare partner: niet enkel voor het beleid, maar zeker ook voor ouders, opvoeders, leiders en animatoren en mensen die met kinderen werken. Het zijn deze mensen die speelkansen creëren en faciliteren voor alle kinderen. Goe Gespeeld! zet in op het maatschappelijke debat. Daar laten we niet alleen onze stem, maar ook de stem van elk spelend kind spreken. 

Bataljong verbindt en inspireert voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners.  Als ledenorganisatie van steden en gemeenten gaan we vol voor sterk beleid voor jonge inwoners. We verbinden en inspireren jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van jeugd om hier samen werk van te maken. Bataljong promoot ook op Vlaams, federaal en Europees niveau de troeven van kind- en jeugdvriendelijk beleid en behartigt daarbij de belangen van steden en gemeenten. 

“Samen sterk voor een sterk lokaal sportbeleid, voor en met sport” Dit is de collectieve ambitie van het bestuur, het professionele team en al onze actieve leden. We zetten in op leren van én met elkaar tussen collega’s actief op het lokale werkveld. We creëren kansen voor jou in een toekomstig sterk lokaal sportbeleid.En we gaan samen aan de slag! 

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een ledenvereniging en een kenniscentrum. Het is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijk sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra.

Kinderen, tieners en jongeren hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. Om fysieke en mentale ruimte voor hen te creëren, gaat Kind & Samenleving samen met hen aan de slag. Zo verrijken we het beleid van overheden en organisaties. Kinderen en jongeren zijn onze drijfveer en inspiratie. Bruggen bouwen, over beleidsdomeinen heen, is onze kracht. Inspraak met kinderen en jongeren én een onderzoeksmatige aanpak zijn de rode draad in ons werk. Kind & Samenleving stelt enkele kernthema’s centraal, waarin wij een duidelijke expertise dragen.  


Het departement staat in voor de uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid. We ondersteunen jeugdverenigingen via werkings- en projectsubsidies. Verenigingen kunnen goedkoop tenten lenen bij onze Uitleendienst Kampeermateriaal. We coördineren de opmaak van het Vlaamse jeugdbeleidsplan en volgen ook het internationale jeugd- en kinderrechtenbeleid op de voet op. 
Daarnaast volgt het departement de stuurgroep rond Buitenspeeldag van nabij op en schrijven zij ook mee aan het traject 365 dagen Buitenspelen. 


Commerciële partners Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag wordt al jaar en dag mee ondersteund door enkele commerciele partners. Zij kiezen er bewust voor om die dag hun schermen op zwart te zetten en kinderen naar buiten te sturen. 

De buitenspeelboodschap wordt onderschreven door