Spelen is wat ze doen

Spelen is belangrijk! Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Spelen is zelfs net zo belangrijk als rekenen, lezen en schrijven  Spelen wordt vaak gezien als iets wat kinderen bezighoudt, waar ze zich mee vermaken.

Spelen is voor kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van sociale, emotionele  ontwikkeling maar ook voor intellectuele en taalkundige vaardigheden. Leren door spelen begint al vlak na de geboorte. Door spelen ontwikkeld een baby zijn motorische vaardigheden. De spieren van een kind worden sterker, hij leert klimmen, rennen en omgaan met zware voorwerpen. Tijdens het spelen verkent hij niet alleen de eigenschappen van voorwerpen, maar ook zijn creativiteit, voorstellingsvermogen en probleemoplossende vaardigheden worden gestimuleerd. Spelen is essentieel voor een gezonde verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Wil je meer weten over het belang van Goe spelen? Kijk dan zeker eens hier en hier en de rest van deze website.

Filter


THERE ARE NO SEVEN WONDERS OF THE WORLD IN THE EYES OF A CHILD. THERE ARE SEVEN MILLION.

RECHT OP 'LAWAAI' MAKEN

Spelen van kinderen brengt sowieso geluid ('lawaai') met zich mee en niemand mag verwachten dat kinderen in volledige stilte gaan spelen. We geven kinderen de nodige ruimte om voluit te kunnen spelen. Het is wel duidelijk dat spelen essentieel is voor de opgroeiende jeugd, maar tegelijk lijkt de hedendaagse maatschappij minder tolerant te worden tegenover spelende kinderen. Goe Gespeeld! pleit voor ruimte voor spelende kinderen op straat en in het groen, maar ook in de hoofden en harten van burgers.

Volwassenen geven kinderen steeds minder de ruimte om lekker buiten te spelen vanwege geluidsoverlast… Als kinderen buitenspelen, gaan ze er altijd volledig in op en maken ze vanuit enthousiasme nu eenmaal geluid. En als er meerdere kinderen gelijktijdig  buitenspelen, is er meer geluid. Een simpel feit dat volwassenen lijken te vergeten. We vragen ons bij deze volwassen af: hoe had u het als kind gevonden als u niet meer mocht buitenspelen in uw eigen woonomgeving? Ze zouden net blij moeten zijn als kinderen buitenspelen. Zoals iedereen weet, hangen hier tal van voordelen aan! Het is gezond en het maakt gelukkig. We zouden buitenspelen moeten aanmoedigen in plaats van afremmen. Tussen 2013 en 2018 daalde het percentage spelende kinderen dat elke dag buiten speelt van 20 naar 14 procent. Bovendien speelt 15 procent nooit buiten… 

Kinderen en jongeren maken een deel uit van onze samenleving en zij horen hier dan ook een plaats  in te krijgen. Meer nog: kinderen en jongeren  zouden letterlijk in het centrum van onze samenleving moeten kunnen vertoeven, spelen, ravotten, rondhangen...  Ook zij mogen de openbare ruimte gebruiken. Spelen is normaal kindergedrag en dat willen we volmondig beamen.

Kinderen maken heus niet meer lawaai dan tien, twintig of dertig jaar geleden. Ze hebben wel minder plaats dan tien, twintig, dertig jaar geleden. Kinderen horen blijkbaar niet meer thuis in een woonzone maar wel op een industrieterrein of nog beter in speelreservaten. Dat zijn plekken waar kinderen wel nog mogen spelen, waardoor alle speelactiviteiten zich daar gaan concentreren.

VOLWASSENEN GEVEN KINDEREN STEEDS MINDER RUIMTE

Overlast in Hoboken ten gevolgen van een plein

Een besluit van de burgemeester over de openbare overlast in Hoboken ten gevolge van een plein. Na de opening van het plein stroomden de klachten binnen. Enkele klachten die telkens terugkomen: 

  • De speeltuin wordt overrompeld, hij trekt teveel kinderen aan.
  • De speeltuin veroorzaakt geluidsoverlast voor de aanpalende huizen.
  • Er is te weinig ouderlijk toezicht. Er komen jongeren samen die tot laat blijven zitten en zouden dealen.
  • De kinderen en jongeren laten afval achter op de grond in plaats van de voorziene papiermanden te gebruiken.
  • De bewoners voelen zich geviseerd door de oudere kinderen en jongeren.
Een wereldwijd artikel

Dit artikel is de wereld rond gegaan. Het ging over een schoolpleintje in Nijmegem waar kinderen verbannen werden omdat er door de buren klachten binnenkwamen voor geluidsoverlast. 

Ga in dialoog

Een voorbeeld van klachten van geluidshinder waar er rekening werd gehouden met en gehoord werd naar de klachten. Om het 'probleem' op te lossen werd er met de burgers in dialoog gegaan. STUDIEDAG BUITENSPELEN

Kinderen en jongeren zijn evenwaardige burgers, competente actoren die niet op een eiland leven maar die bij de samenleving horen. ALLE kinderen en jongeren moeten er naar hartenlust kunnen, willen en mogen vertoeven en spelen. 

In 2021 organiseerden we een Studiedag rond buitenspelen. Aanleiding hiervoor waren de resultaten van het Grote Buitenspeelonderzoek uit 2020 van Kind & Samenleving. Daaruit bleek dat het buitenspelen in de publieke ruimte sterk achteruitgaat in 35 jaar. De wijk waar je toevallig woont maakt een enorm verschil voor de kansen die kinderen hebben om buiten te spelen. Daarom pleiten we voor meer aandacht voor slim ingeplante, gevarieerde speelruimte en een positief speelklimaat! Werk aan de winkel.

Bekijk het filmpje met de resultaten
Download hier het volledige onderzoeksrapport!

Spelen is een recht

Artikel 31: recht op vrije tijd en ontspanning. Je vindt hier mee informatie over de verdragstekst, de kern en de toelichting ervan. 

Spelen is goud waard! Spelen haalt de kracht van kinderen naar boven en geeft hen een stem! Laat je hier meer inspireren.


INSPIRATIE

Kinderen spelen tegenwoordig anders dan vroeger; ze mogen minder buiten, mogen niet vuil worden of mogen geen risico's meer nemen. Goe Gespeeld! gaat daar tegenin en bewijst dat het omgekeerde net het na te streven doel is met een campagne rond 'risicovol spelen': "HĂ©, het is ok!"

Wat mag wel, wat niet?

Heb je geluidsoverlast? Wat mag wel en wat mag niet? Dit is een pagina van de website van de Lokale Politie waar er een opsomming wordt gemaakt van geluiden die overdag niet als hinderlijke worden beschouwd. Geluid dat het gevolg is van spelende kinderen hoort daar uiteraard bij!