Goe Spelen?!

Spelen is wat ze doen

Spelen is een van de belangrijkste manieren waarop kinderen in de wereld staan. In hun spel maken en hermaken ze hun wereld en krijgen er zo grip op.

In de openbare ruimte

Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het is ook een verblijfs-, speel- en ontmoetingsruimte.

In het groen

Kinderen hebben nood aan direct contact met de natuur. Dat is onmisbaar voor hun ontwikkeling, gezondheid, fysieke conditie, milieubewust zijn...


Children need the freedom and time to play. Play is not a luxury. Play is a necessity

- Kay Redfield Jamison


Spelen is geen overlast

Spelen van kinderen brengt sowieso geluid ('lawaai') met zich mee en niemand mag verwachten dat kinderen in volledige stilte gaan spelen. We geven kinderen de nodige ruimte om voluit te kunnen spelen. 

Lees meer...

Veilig verplaatsen

Zelf stappen of fietsen is een goed alternatief voor de achterbank van mama's/papa's auto. Daarom creëren we een netwerk van verbindingen van formele en informele speelplekken en speelaanleidingen. 

Lees meer...

Plaats voor jeugdwerk

Honderdduizenden kinderen en jongeren nemen in Vlaanderen en Brussel deel aan activiteiten van jeugdverenigingen. Krijgen zij genoeg plaats hebben om te spelen?

Lees meer...


Het is met kinderen zoals met vogels; duiken ze overal op in je stad, dan is dat een teken dat je stad een gezonde menselijke habitat is geworden.

- Tim Gill

 


Verdraagzaamheid ten aanzien van spelen

Spelen is essentieel voor opgroeiende jeugd, maar tegelijk lijkt de hedendaagse maatschappij minder tolerant te worden tegenover spelende kinderen.

Lees meer...

Rekening houden met kinderen en jongeren

Maatregelen kunnen soms onverwachte neveneffecten hebben en niet in het minst op kinderen en jongeren. Daarom worden alle beleidsmaatregelen afgetoetst op eventuele nadelige nevenwerkingen voor kinderen.

Lees meer...

Kinderen ontwerpen mee de openbare ruimte

De ruimte in Vlaanderen en Brussel is schaars. Mensen hebben plaats nodig om te wonen, te werken, zich te ontspannen en te verplaatsen. Er is ruimte nodig voor groen en natuur, voor landbouw, industrie...

Lees meer...


THERE ARE NO SEVEN WONDERS OF THE WORLD IN THE EYES OF A CHILD. THERE ARE SEVEN MILLION.

-Walt Streightiff


Spelen in de stad

De mogelijkheid om te spelen in de stad is belangrijk. Voor sommige kinderen en jongeren is de stad de enige speelplek die ze hebben. Maar spelen in de dichtbebouwde stad is niet vanzelfsprekend door het groeiende verkeer...

Lees meer...

Spelen in de buurt

Kinderen spelen het vaakst buiten en dicht bij huis. De straten en buurtpleinen zijn het toneel van verstoppertje, fietsen, een partijtjes voetbal. Het zijn de plekken waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en avontuurlijk kunnen spelen. Dit willen we maar al te graag stimuleren! 

Lees meer...

Spelen is voor alle kinderen

Spelen is voor iedereen, ongeacht fysieke of verstandelijke vaardigheden. Alle kinderen hebben een fundamenteel recht op spelen. Aan dit recht wordt voor kinderen met een handicap in de praktijk nauwelijks voldaan. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt want samen spelen en samen bewegen is voor iedereen! 

Lees meer...


TO CLIMB A TREE IS FOR A CHILD TO DISCOVER A NEW WORLD.

-Friedrich Fröbel


Risicovol spelen

Bij risicovol spelen kan een kind zich bezeren of onaangenaam voelen, maar het kan ook zeer waardevolle en positieve ervaringen opdoen. En om die positieve ervaringen is het ons te doen! 

Lees meer...