Red het buitenspelen!

Buitenspeelonderzoek en drempels

Kinderen spelen steeds minder buiten, dat wordt ons duidelijk in het grote Buitenspeelonderzoek van Kind & Samenleving. Er speelden in de zomer van 2019 37% minder kinderen buiten dan in 2008. En in 2008 was dat cijfer al gehalveerd tegenover 1983, wanneer het eerste onderzoek plaatsvond.

Wat houdt kinderen en jongeren tegen om buiten te spelen? Die vraag beantwoordde Kind & Samenleving aan de hand van diepte-interviews en onderzoek, en kwam tot een samenvatting van enkele drempels of 'struikelblokken'. Lees het volledige onderzoek naar Spelen met struikelblokken of een korte samenvatting in ons vorige nieuwsbericht.

Download de poster!

Download de volledige poster, geillustreerd door Laura Janssensvia deze link.


10 uitdagingen

Omdat buitenspelen geen individuele keuze is van kinderen en jongeren, maar veelal een combinatie van invloeden en factoren, wil Kind & Samenleving met deze poster vooral volwassenen aanspreken. Met deze 10 uitdagingen kan je als ouder aan de slag om buitenspelen bij je kinderen te stimuleren en zo ook de buurt te betrekken. Buurtcohesie bleek een grote drempel voor kinderen om veel buiten te spelen. 

 

Nog enkele tips:

Spelen kan je elke dag! Daarom ondersteunen heel wat organisaties en de Vlaamse overheid een beleid dat 365 dagen buitenspelen ondersteunt, en kinderen Mee(r) naar buiten haalt.

Daag het beleid uit! Heb je de tien uitdagingen allemaal uitgevoerd en wil je nog een stapje verder gaan, of denk je dat het dringend tijd is voor een meer bespeelbare buurt? Schrijf dan een brief aan de burgemeester: een voorbeeldbrief vind je hier.

Verzamel nog meer speelideëen! Bekijk ze op de website van familiefit.be en buitenspelen.be!

Vind inspiratie bij andere ouders. Benieuwd hoe zij omgaan met het stimuleren om kinderen buiten te laten spelen in de buurt? Lees het in De Bond!

Geef jouw eigen mening! Welke drempels en kansen ervaren jouw kind(eren) om buiten te spelen? Vertel het ons via deze korte enquête. Kind & Samenleving gaat ermee aan de slag.   


Buitenspelen heeft voor kinderen een onschatbare waarde. Door de heel diverse drempels die kinderen ervaren aan te pakken, kunnen we buitenspelen in de buurt opnieuw een stuk vanzelfsprekender maken. Kinderen hebben er recht op

- Onderzoeksrapport Spelen met struikelblokken 


8 heldendaden

Samen met Laura Janssens werkte Kind & Samenleving eerder al een poster uit die de speelheld én speelsidekick in ons wakker maakt. Want ook wij, als ouder, leerkracht, gemeentebestuur, kunnen speelhelden zijn. Met kleine of grote heldendaden kunnen we de speelhelden, de kinderen en jongeren, ondersteunen en de struikelblokken uit de weg ruimen.

 

Zelf aan de slag?

Wil jij zelf een sidekick worden voor de buitenspeelhelden in je stad of gemeente? Dan vind je zeker ideeën in Ondersteun het buitenspelen, de inspiratiegids voor lokale besturen. Via 9 praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en Brussel tonen hoe ouders, buurtbewoners, jeugd- en buurtwerk en lokale besturen erin slagen om speelkansen te creëren op inspirerende manieren.